رنگ انگشتی

یا حق

چند وقت پیش یک بسته رنگ انگشتی برای علی خریده بودم روش نوشته بود برای کودکان زیر سه سال مناسب نیست من هم گذاشته بودم تو کمد.

دیروز بعد از ظهر وقتی که دیگه از بازیهای روزانه خسته شده بود و یواش یواش داشت میومد سراغ کابینت نخود لوبیاسبز, یهو یک فکر بکر به سرم زد:

در حمام رو باز کردم و لباسهای علی رو درآوردم و فرستادمش تو حمام با یک قوطی کوچک رنگ انگشتی. اول بهش یاد دادم چه جوری ازش استفاده کنه و بعد اومدم یه بالش گذاشتم دم در حمام و دراز کشیدم ( از شدت سر درد)اوهتا رنگ بازی این گل پسر رو تماشا کنم.خیال باطل

اول انگشتش رو میزد تو رنگ و میکشید به دیوار (خیلی ذوق میکرد)خنده , بعد یواش یواش اومد سراغ رنگ آمیزی کف زمین و لگن و لباسشویی و ..... و در نهایت داشت تن و بدن خودش رو هم رنگ میکرد که مامانش سوت پایان بازی رو به صدا درآورد (ترسیدم نکنه بدنش حساسیت بده ) .

خوشحال بودم قلب, از ذوق کردنش و از اینکه بالاخره یک چیز جدید به دست علی رسید و اونو تو دهنش نکرد.تشویق

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
دادستان بر و بچز

دلم خواست جای علی می بودم.چرا زمان ما این چیزا نبود.[گریه]