علی نوزاد میشود!

به نام خدا

دیروز با علی رفتیم خرید, میخواستم برای چند تا بچه (تازه متولد شده) هدیه بخرم ,به فروشنده گفتم برای نوزاد دختر میخوام...... آقای فروشنده هر لباسی رو که باز میکرد , از علی میپرسیدم: قشنگه؟ علی هم جواب نمیداد, تا دقایقی تو فاز خجالت و ... بود تا اینکه آقای فروشنده یک پیرهن دخترونه خوشگل باز کرد , یک دفعه علی با هیجان گفت: چه قشگه!!! آخه واقعا هم خیلی قشنگ بود, به سلیقه پسرم عمل کردم و همون رو خریدم و اومدیم بیرون.

تو راهروی پاساژ گیر داده بود و میگفت: بیپوشم! قشگه..... میگم: آخه بهت کوچیکه نمیشه...........وسط گریه و گیر میگه: من نوزادم!تعجب  

/ 1 نظر / 16 بازدید
خاله سمیه

[خنده][خنده]