مرواریدهای جدید

یا کاشف الکربات

جهت ثبت در خاطران:

دیروز مشاهده کردم که بالاخره پس از چند هفته بی قراریهای  متناوب و تبهای چند دهم درجه ای ، علی آقا ۴ دندان آسیا با هم درآورده . مبارکه مبارکتشویق (البته تاریخ سر براوردن اولین دندان کرسی مربوط به یک ماه پیشه.)

به این نتیجه رسیدم که علی جان دیگه تنبلی بسه و باید کم کم غذاهای میکس نشده و جویدنی میل بفرمایی عزیزم.ماچقلب

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
لیلا

تا این بچه ها همه دندونهاشون دراد چقدر درد میکشن بیچاره ها[ناراحت]